“พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรมแล้ว

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2463 ที่ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อปี 2484 โรงเรียนทหารม้า และอีกหลายสถาบันรวมทั้งวิทยาลัยการทัพบก และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 9

จากนั้นได้เข้ารับราชการทหารและร่วมรบในสงครามอินโดจีน รวมทั้งสงครามโลกครั้งที่สอง พลเอกเปรม เคยดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 ผู้บัญชาการทหารบก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ก่อนจะเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 16 ของไทย และดำรงตำแหน่ง 3 วาระ ระหว่างปี 2523 – 2531 โดยหลังพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นองคมนตรี เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2531 ต่อมาได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรี เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2541

ในช่วงที่ พลเอกเปรม ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าเมื่อปี 2511 ท่านมักเรียกแทนตัวเองต่อผู้ที่อาวุโสน้อยกว่าว่า “ป๋า” และเรียกผู้ที่อาวุโสน้อยกว่าว่า “ลูก” จนเป็นที่มาของคำว่าป๋า หรือ ป๋าเปรม ขณะที่คนสนิทของ พลเอกเปรม มักถูกเรียกว่า ลูกป๋า นอกจากนี้ในขณะที่ พลเอกเปรม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ก็เคยได้รับฉายาว่า “เตมีย์ใบ้” จากบุคลิกความเป็นผู้ใหญ่ที่พูดน้อย

พลเอกเปรม ได้รับยกย่องว่ามีผลงานสำคัญในการผลักดันนโยบาย “การเมืองนำการทหาร” ซึ่งนำไปสู่การออกคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 66/2523 กำหนดนโยบายและปรับท่าทีในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ โดยมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ผู้แปรพักตร์ ทำให้นักศึกษาที่หลบหนีเข้าป่าภายหลังเหตุการณ์ 6 ต.ค.2519 กลับออกจากป่า

พลเอกเปรม ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้มีบทบาททางการเมือง ในช่วงวิกฤตการณ์การเมืองในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ.2548-2549 โดยในช่วงรัฐบาล “ทักษิณ ชินวัตร” พ.ศ.2549 ได้เกิดการรัฐประหารขึ้น

ในปี 2550 กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (นปก.) ได้รวมตัวประท้วงหน้าบ้านของพลเอกเปรม เพื่อเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่งประธานองคมนตรี เนื่องจากเชื่อว่ามีบทบาททางการเมือง เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าสลายการชุมนุม และเกิดการปะทะกันกับผู้ชุมนุม

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รัฐบุรุษ 5 แผ่นดิน

พุทธศักราช 2559 ปีที่เสด็จสวรรคต กรุงเทพ อายุ 234 ปี เกือบ 1/3 เป็นเวลาที่อยู่ในแผ่นดิน ของ รัชกาลที่ 9 คนไทยจำนวน 67.9 ล้านคน 95% มีอายุน้อยกว่า 70 ปี นั่นหมายความว่า เมื่อพวกเขาเกิดมา ก็มีในหลวง รัชกาลที่ 9 เป็นกษัตริย์อยู่แล้ว ทรงครองราชย์ปี 2489 ขณะนั้นมีประชากร 16.8 ล้านคน ใน 70 ปี ของรัชสมัย มีประชากรเพิ่มขึ้น 4 เท่า

หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อปีพุทธศักราช 2475 ไทยมีนายกรัฐมนตรี 29 คน แต่มีนายกฯ มากถึง 23 ท่าน ได้ทำหน้าที่รับสนองพระบรมราชโองการ ของรัชกาลที่ 9 ส่วนนายกฯ อีก 6 ท่าน ไม่ได้อยู่ใน รัชสมัย มี ผบ.ทบ. รับราชการสนองพระเดชพระคุณ ในรัชสมัย 27 ท่าน

คำว่า ” 4 แผ่นดิน ” หมายถึงคนที่มีชีวิต คร่อมเวลา 2453-2477 คือ ช่วงระหว่างรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาล ที่ 8 ซึ่งเป็นระยะเวลา เพียง 24 ปี แต่ถ้า 4 แผ่นดิน นับจากปีสุดท้าย ในรัชกาลที่ 7 ถึงสิ้นสุด รัชกาลที่ 9 จะเป็นช่วงเวลา ตั้งแต่ 2477-2559 หรือ 82 ปี นาน 4 เท่า

สำหรับ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ที่เกิดปีพุทธศักราช 2463 ในรัชสมัย รัชกาลที่ 6 ดังนั้น รัชกาลใหม่ จึงเป็นแผ่นดิน ที่ 5 พล.อ เปรม ผู้สำเร็จราชการ ในวัย 99 ปี

www.fifa55.city