ประธาน กกต. ยอมรับถูกวิจารณ์ การเลือกตั้งผิดพลาดได้ แต่ยังไม่พบข้อบกพร่อง

กรณีที่ กกต. ถูกโจมตี ว่า การถูกโจมตีก็เป็นสิ่งที่ กกต. เป็นเรื่องธรรมดาของการทำงานในลักษณะนี้ และเคารพการให้ความเห็นของประชาชน ยอมรับว่าข้อผิดพลาดมีจริง ต่อไปสิ่งที่ กกต.จะต้องทำ คือตอบให้ได้ว่าข้อผิดพลาดที่เเท้จริงเกิดจากอะไร เเละจะเเก้ไขอย่างไร สิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องเตือนใจในการทำงานต่อไป

ส่วนกรณีที่มีการเรียกร้องให้เปิดเผยผลคะเเนนรายหน่วย ในวันที่ 24 มี.ค. 62 เมื่อนับคะเเนนเสร็จ ก็มีการติดประกาศผลคะเเนนไว้ที่หน่วยเลือกตั้งอยู่เเล้ว เเละส่งผลคะเเนนไปที่เขต จากนั้น กกต.เขตจะเป็นผู้รวบรวม เพราะฉะนั้นข้อมูลก็จะมีการเปิดเผยทุกหน่วยเลือกตั้งอยู่เเล้ว เเละถ้าหากจะขอทราบผลคะเเนนเขต ก็สามารถไปขอดูได้ที่จังหวัด

โดยวันนี้มีการประชุม กกต.ก็ได้มีการขอให้ กกต.ทุกจังหวัด ส่งผลคะเเนนมาที่ กกต.ส่วนกลาง เพื่อตรวจสอบภาพรวม ซึ่งข้อมูลทั้งหมดก็สามารถเปิดเผยได้

กกต

ส่วนกรณีที่ประชาชนเกิดความเคลือบเเคลงสงสัย เพราะมีข่าวการทุจริตเลือกตั้ง ต้องเเยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือข่าวลือ ซึ่งจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย อีกกลุ่ม คือ การรายงานข่าวข้อบกพร่อง เเละข้อผิดพลาด ซึ่งจะต้องหาเเนวทางเเก้ไขต่อไป และต้องมีการ ชี้แจงอย่างละเอียด

ระหว่างที่กรณีบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าจากประเทศนิวซีเเลนด์ ถ้ามองจากมาตรา 114 ก็มีหลายกรณี ที่จะทำให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งไม่ให้นับคะเเนน ไม่ได้สั่งให้เป็นบัตรเสีย เเต่ก็ให้ถือไปว่าเป็นบัตรเสีย ส่วนในกรณีที่หลายฝ่ายร้องขอให้ทบทวนความเห็นชอบ ตรงนี้ยังตอบไม่ได้ ส่วนภาพรวมข้อผิดพลาดของการเลือกตั้ง ตนยังมองไม่เห็น เเต่ไม่ได้มีความหมายว่าไม่มี ดังเช่น มีการนับคะเเนนไม่ถูก มีการส่งบัตรเลือกตั้งผิด เรื่องเหล่านี้ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น ซึ่งในช่วงเวลานี้กำลังดำเนินการตรวจสอบให้เร็วที่สุด

อย่างไรก็ตาม กกต. ต้องการทำทุกอย่างให้เร็วที่สุด เเต่สาเหตุที่ช้า เพราะไม่อยากให้เกิดข้อผิดพลาด และเพื่อให้เกิดความมั่นใจ ส่วนกรณี ที่มีผู้เรียกร้องให้นับคะเเนนใหม่ ในบางหน่วยนั้น อยากให้สันนิษฐานว่า การนับคะเเนนในที่สาธารณะ โดยมีประชาดูเฝ้าดูอยู่ด้วย เป็นการนับคะเเนนที่ถูกต้อง เเละมีความชอบธรรมแล้วในเบื้องต้น แต่จะต้องมีการตรวจสอบต่อไป

teemingmillions.com